Ziarno Słowa na V Niedzielę Wielkiego Postu

Wróć do Aktualności

Ziarno Słowa na V Niedzielę Wielkiego Postu

„Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.”
Ps 130

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz