Pokuta

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy: odpuści nam grzechy oraz oczyści nas z wszelkiej nieuczciwości.

1J 1,9

Nauka o spowiedzi świętej

Przystępując do spowiedzi św. pamiętajmy o spełnieniu 5 warunków i polećmy duszę swoją i kapłana, u którego się chcemy spowiadać niezgłębionemu Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi. Zanurzmy nasze przewinienia w Najświętszych Ranach Pana Jezusa i w Jego Przenajdroższej Krwi, prosząc Ducha Świętego o światło i chóry anielskie o pomoc, a szczególnie świętego Michała Archanioła i Anioła Stróża o łaskę dobrej spowiedzi św. Kiedy odejdziemy od kratek konfesjonału podziękujmy Trójcy Przenajświętszej za ten ogrom miłosierdzia, jaki dokonał się w naszej duszy.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź święta
  5. Zadośćuczynienie
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!