Pokuta

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy: odpuści nam grzechy oraz oczyści nas z wszelkiej nieuczciwości.

1J 1,9

Nauka o spowiedzi świętej

Przystępując do spowiedzi św. pamiętajmy o spełnieniu 5 warunków i polećmy duszę swoją i kapłana, u którego się chcemy spowiadać niezgłębionemu Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi. Zanurzmy nasze przewinienia w Najświętszych Ranach Pana Jezusa i w Jego Przenajdroższej Krwi, prosząc Ducha Świętego o światło i chóry anielskie o pomoc, a szczególnie świętego Michała Archanioła i Anioła Stróża o łaskę dobrej spowiedzi św. Kiedy odejdziemy od kratek konfesjonału podziękujmy Trójcy Przenajświętszej za ten ogrom miłosierdzia, jaki dokonał się w naszej duszy.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź święta
  5. Zadośćuczynienie
Parafia Sikórz