Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

KKK 1213


W naszym kościele chrzest św. udzielany w dowolny terminie po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem.
Rodzice dziecka (wystarczy jedno z rodziców) zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem, aby spisać akt chrztu. Potrzebne są następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka;
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi;
  • Podać dokładne dane rodziców i chrzestnych (imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
  • Świadectwo odbytej spowiedzi przed chrztem rodziców i chrzestnych

Kto może być chrzestnym ?
Katolik, który, ma ukończone 16 lat, był u bierzmowania, jeśli żonaty/zamężna, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadzący życie zgodne z wiarą, przestępujący systematycznie do sakramentów (msza św., spowiedź).

Parafia Sikórz