Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoja żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył niech człowiek nie rozdziela.

Ew. Mt 19, 5-6

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na ok. trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej można już zarezerwować termin ślubu) w celu spisania  tzw. protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:

 • Świadectwo chrztu św. – ważne 6 miesięcy.
  Przy pobieraniu metryki należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu. Warto też zapytać się czy na marginesie aktu chrztu jest informacja o udzielonym sakramencie bierzmowania (nawet jeżeli był on udzielany w innej parafii).
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu św.)
 • 3 zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  – w przypadku małżeństwo konkordatowego.
 • Dowód osobisty.
 • Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego w zakresie szkoły średniej.
 • Akt zawarcia małżeństwo cywilnego (gdy narzeczeni maja ślub cywilny).
 • Dane świadków: imiona, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania.

UWAGA !!!
Po zgromadzeniu w/w dokumentów prosimy o kontakt z kancelarią parafialną w celu uzgodnienia terminu sporządzenia protokołu przedślubnego.
Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu przedślubnego narzeczeni kierowani są na „Spotkania dla Narzeczonych” do Centrum Psychologiczno – Pastoralnego METANOIA. Spotkania te to obligatoryjna forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej.

Wcześniej przed ślubem narzeczeni mogą wraz ze świadkami w kancelarii spisać akt małżeństwa. Przynoszą wtedy ze sobą:

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.
 • Zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi  przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi). Drugą spowiedź narzeczeni odbywają w tygodniu, w którym jest ślub.
 • Indeksy dla narzeczonych z potwierdzeniem odbycia spotkań.
 • Świadkowie przedstawiają dowody osobiste.
Parafia Sikórz