Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

W naszej parafii Akcja Katolicka została powołana 8 grudnia 2016r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W jej szeregach jest kilkadziesiąt osób w różnym wieku, którzy czynnie są zaangażowani w duchową i materialną sferę naszej sikorskiej parafii. Zmotywowani do działa , które Matka Boża pobudziła w sercach już w kwietniu b.r. w przygotowaniu parafii do powitania Obrazu Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Wizerunku , inicjują  i realizują różne dzieła podejmowane w parafii.

Nasze działania:

  1. Zróbmy coś z niczego a modnego i pożytecznego. Z drewnianych palet wykonano meble do domu parafialnego.
  2. Osiołek może jak mu pomożesz. Kilka razy w roku organizowane są zbiórki na rożne cele: misje, Caritas , loterie fantowe itp.
  3. Festyn rodzinny. Organizowany jest w dzień odpustu parafialnego przy udziale wielu osób angażujących się w jego przygotowanie i oprawę tzw. Niebiański Patrol ubrany w charakterystyczne niebieskie koszulki.
  4. W zdrowym ciele zdrowy duch. W okresie wakacyjnym organizowane są jednodniowe wyjazdy nad morze.
  5. Wigilia Walentynek. W przed dzień święta świętego Walentego , małżeństwa zapraszane są na wspólna mszę oraz spotkanie w miłym towarzystwie w domu parafialnym.
  6. Piesza pielgrzymka z Płocka do Słupna, do miejsca internowania bł. biskupów męczenników. 
  7. Wyjazdy do kina. Do tej pory uczestniczyliśmy w dwóch filmach „Fatima” i „Teraz i w godzinę śmierci”
  8. Maraton Biblijny. Czytanie Pisma Świętego w Niedzielę Biblijną. Grupa lektorów świeckich i ministranci, czytali przez ok 2 godziny list świętego Pawła do Rzymian.
Parafia Sikórz