Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Wspólnota Ruch Światło Życie, zwana oazą gromadzi  młodzież szkoły podstawowej, licealnej, studentów oraz rodziny. Każda z grup oazowych jest formowana na świadomych i dojrzałych chrześcijan. Praca formacyjna polega na pracy indywidualnej , na pracy w małych kilkuosobowych grupach oraz na spotkaniach modlitewnych i na zabawie. Spotkania trwają w ciągu roku szkolnego. Natomiast w czasie wakacji organizowane są  kilkunastodniowe wyjazdy rekolekcyjne.

Spotkania skupiają się na trzystopniowym przygotowaniu do posługi w kościele i świecie. Dokonuje się to  przez osobiste i wspólnotowe zgłębianie Pisma Świętego, dzielenia się we wspólnocie Słowem Bożym, staranne poznawanie liturgii, uczenie się aktywnego i świadomego uczestnictwa w Eucharystii, aż do odnajdywania własnego miejsca posługi we wspólnocie Kościoła.

Zgodnie z charyzmatem wspólnoty, stara się ona by Światło Ewangelii przenikało życie. Odbywa się to w sposób szczególny podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych. W czasie roku organizowane są krótkie wyjazdy tzw. Oazy Modlitwy, zwykle połączone z innymi wspólnotami. Wyjazdy te maja charakter otwarty.

W ramach struktury Ruch można podzielić na kilka gałęzi:

  1. Domowy Kościół – małżeńska gałąź Ruchu
  2. Wspólnoty młodzieżowe – tzw. oazy
  3. Dzieci Boże – dzieci ze szkół podstawowych
Parafia Sikórz