Ogłoszenia parafialne -20.06.2021

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne -20.06.2021

Ogłoszenia – 20.06.21

Stajemy przy ołtarzu naszego Mistrza i Pana, który jest Królem nieba i ziemi, przed którym „wicher i jezioro są posłuszne”. Razem z Apostołami znajdujemy się w jednej łodzi i płyniemy ku wyznaczonemu celowi, tym celem jest zbawienie. Dopóki woda jest spokojna jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi – nie dzieje się nam krzywda, jesteśmy syci i niczego nam nie brakuje. Gdy jednak zrywa się wiatr i przychodzi wysoka fala, w serce wkrada się lęk i trwoga. Zapominamy, kto nas powołał, kto nakarmił, kto jest zawsze i wszędzie z nami… Wtedy zaczynamy liczyć na siebie, na własne możliwości i ambicje. Chwytamy się różnych rzeczy, aby nie zatonąć, aby utrzymać się na powierzchni rozszalałego życia.

Od tej niedzieli powrócił, po ponad 100 latach, do sikorskiej świątyni obraz świętego Antoniego. Jest on jednym z najpopularniejszych świętych w całym Kościele katolickim, czczony nie tylko w Padwie, gdzie wzniesiono wspaniałą bazylikę, w której spoczywają jego doczesne szczątki, ale na całym świecie. Nasz św. Antoni – to barokowy obraz (ponad trzystoletni), wisiał w zakrystii mniejszej w kościele wraz z obrazem św. Barbary (też barokowy) – bardzo skorodowane i zniszczone. Oba te obrazy zostały odrestaurowane, podobnie jak barokowa chrzcielnica i rzeźba „chrzest Jezusa”. W poprzedniej świątyni sikorskiej – obraz św. Antoniego – posiadał liczne wota.

Dziś trzecia niedziela miesiąca – po ponad 15 miesiącach – wracamy do zbierania Tacy Gospodarczej (zawsze w 3-cią niedzielę m-ca). Bóg zapłać!

W najbliższych tygodniach – w lipcu – rozpoczynamy prace remontowe: dokończenie renowacji zakrystii, renowacja lewej nawy kościoła, wymiana dachu na Domu Parafialnym (zdjęty eternit i położenie nowego pokrycia – blacha) oraz duży projekt: „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa energetyczna poprzez termomodernizację budynku kościoła oraz Domu Parafialnego. Proszę Radnych Parafialnych i sołtysów o odebranie kopert na zbiórkę ofiar na dofinansowanie zaplanowanych prac.
Ofiara od każdej rodziny, czy osób indywidualnych, jest dobrowolna.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz