Ministranci

Ministranci

Ministrant jest członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza. Wykonuje więc służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów.

Ministranci sprawiają, iż liturgia jest sprawniejsza i piękniejsza, bardziej uporządkowana.

Spotkania ministrantów w naszej parafii odbywają się raz w tygodniu. Co roku, we wrześniu następuje nabór nowych kandydatów do służby ołtarza. Zaproszenie to skierowane jest przede wszystkim do chłopców z klasy III szkoły podstawowej, przygotowujących się jednocześnie do I Komunii Świętej. Zazwyczaj każdego roku, w Uroczystość Króla Wszechświata, uroczyście błogosławi się do służby przy ołtarzu kilku nowych ministrantów. Chłopcy otrzymują pamiątkowe dyplomy i legitymacje.

Zadania ministranta:

 • dzwonienie dzwonkami i gongami podczas przeistoczenia i w innych fragmentach mszy
 • obsługa przygotowania darów
 • trzymanie pateny podczas komunii w celu ochrony Ciała Pańskiego przed profanacją
 • pomoc księdzu przy puryfikacji – w zakresie nalania wody do kielicha lub odebranie go z ołtarza

Wyróżniamy następujące stopnie służby ministranckiej:

Choralista

 • dzwoni dzwonkami i gongami w czasie mszy świętej
 • odpowiada na wezwanie kapłana
 • poznaje modlitwy i różne pieśni kościelne

Ministrant światła

 • odpowiada za noszenie świec

Ministrant księgi

 • odpowiada za przygotowanie odpowiednich ksiąg liturgicznych
 • zanosi i podaje księgi liturgiczne celebransowi
 • zaznacza właściwe czytania w ewangeliarzu i lekcjonarzu
 • wnosi mszał na ołtarz po modlitwie powszechnej

Ministrant krzyża

 • nosi krzyż w czasie mszy i nabożeństw

Ministrant ołtarza

 • odpowiada za przygotowanie ołtarza w czasie Eucharystii
 • posługuje kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu

Ministrant kadzidła

 • podaje kadzidło kapłanowi i czasami sam wykonuje kadzenie
 • dba o właściwe przygotowanie kadzidła i o czystość kadzielnicy i łódki

Ministrant wody

 • podaje kapłanowi kociołek i kropidło do pokropienia wiernych
 • dba o kociołek i kropidło
Parafia Sikórz