LektorzyLektorzy„Chrystus jest obecny w swoim Słowie, głoszonym w zgromadzeniu; ono to, wyjaśniane w homilii, powinno być słuchane z wiarą i przyswojone na modlitwie. To wszystko powinno objawiać się w godnym wyglądzie księgi i miejsca głoszenia słowa Bożego, w postawie lektora, w jego świadomości, że jest rzecznikiem Boga wobec braci”.

Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II określają duchową sylwetkę osoby, która czyta słowo Boże w liturgii i sposób jej wykonania.

W naszej parafii grupę lektorów świeckich tworzą osoby dorosłe, młodzież i ministranci. Oprócz oprawy liturgicznej mszy świętej, osoby te biorą udział w rozważaniach Drogi Krzyżowej, oprawy Triduum Paschalnego i Maratonie Biblijnym. W przyszłym czasie jest zamysł stworzenia Koła Biblijnego, aby poznawać Słowo Boże i Nim żyć.

Zadania lektora

„Wszyscy wierni, zgodnie z własna pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”

Kodeks prawa kanonicznego ka. 210

Pięć przykazań lektora:

Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularna spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumiennie wypełnianie swych obowiązków.

Lektor jest przykładem dla innych. Swoim życiem zachęca innych do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Zadana lektora:

-wierna służba Słowu Bożemu

-angażowanie się w sprawy Kościoła

-współpraca w dziele apostolstwa

-wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych(wszystkich oprócz Ewangelii)

-wykonywanie psalmu

-zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej

 

Modlitwa Lektora

Oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,

Które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem

i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu,

w dłoniach,

na wargach.

Amen

Parafia Sikórz