Ogłoszenia parafialne – 18.08.2019

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 18.08.2019

XX niedziela zwykła– 18.08.2019

Chrystus przyszedł rzucić ogień na ziemię. Jego miłość jest prawdziwa i pewna. Kiedy przychodzimy na Mszę św. poddajemy nasze serca Bożemu działaniu, aby i w nas zapłonął ogień miłości. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się na ołtarzu. Jezus jest realnie obecny pośród nas.

Dziękujemy wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji i przygotowania Odpustu w Kaplicy w Karwosiekach: mieszkańcom Suchodołu i KGW „MyNowe” z Kobiernik za poczęstunek dla pielgrzymów (ponad 150 osób zdecydowało się pieszo odprowadzić obraz MB, który peregrynował od 8.12.2016 – 24.06.2019 w rodzinach naszej parafii). OSP Wyszyna i OSP Nowe Karwosieki. Osobom śpiewającym i modlącym się na trasie pielgrzymki, jak również przygotowującym nagłośnienie w kaplicy… Wszystkim za Wszystko Dobro – dziękujemy. Za rok również pielgrzymujemy-))) Podziękujemy za 100 lat obecnego kościoła w Sikorzu.

W środę na 19.00 zapraszamy Radnych Parafialnych, sołtysów, przedstawicieli OSP wszystkich wiosek i chętnych do pomocy w zorganizowaniu sfinansowania prac, które Nas czekają od września. Restauracja kaplicy NSPJ w Sikorzu – prace ruszają już w ostatnim tygodniu sierpnia – koszt to 197.000 zł. Drugi projekt – kontynuacja prac z 2018 r. – to odwodnienie kościoła… koszt ok 140.000 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 60.000 zł). Te i inne sprawy wymagają konsultacji i dlatego obecność przedstawicieli wszystkich wiosek jest niezbędna.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz