Ziarno Słowa

Wróć do Aktualności

Ziarno Słowa

„Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.”
2 Kor 13

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz