Ogłoszenia parafialne-17.01.2021

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne-17.01.2021

Ogłoszenia – 17.01.21

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

Domowa liturgia „Wieczoru kolędowego”
Jak przeżyć duszpasterski wieczór kolędowy w izolacji?

Jak przeżyć kolędę bez księdza? Do niedawna takie pytanie wydawałoby się jakimś żartem, bo przecież wizyta duszpasterska, na którą księża wybierają się zwykle po Bożym Narodzeniu, to nasza polska tradycja. Pandemia zmieniła wiele w naszym życiu. Ta zmiana dotyczy niemal całego życia społecznego, w tym także wielu działań we wspólnocie Kościoła: inaczej w tym roku przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, inaczej rekolekcje adwentowe, inaczej przeżywaliśmy Wielkanoc i Boże Narodzenie. Inaczej będziemy przeżywać tegoroczną wizytę duszpasterską.
Poniżej znajduje się propozycja przeżycia „Wieczoru kolędowego” w rodzinie lub dla osób żyjących samotnie. Dzień kolędy składa się z dwóch części: Mszy św. w kościele i celebracji w rodzinie.

Część I: Msza św. w kościele – W wyznaczonych terminach zapraszamy mieszkańców poszczególnych wsi na Mszę św. do naszego kościoła. Na zakończenie odmówię modlitwę nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi i udzielę błogosławieństwa. Po przyjściu po Mszy św. do domu organizujemy spotkanie w rodzinie.

Część II: Celebracja w rodzinie – Kolędowy wieczór zaplanujcie tak, aby mogli uczestniczyć w nim wszyscy domownicy. Ustalcie wcześniej ze wszystkim członkami swojej rodziny dokładną godzinę wspólnej kolędy np. 19.00 lub 20.00. Wcześniej zapoznajcie się z terminem Mszy św. dla rodzin z Waszej wioski. Dobrze, aby rodzinna uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele, zaś kontynuacja kolędy może odbyć się w domu bezpośrednio po Mszy św.
Na spotkanie przeznaczcie taką ilość czasu. Przygotujcie stół tak, żeby w domu było świątecznie: przykryty białym obrusem, z pasyjką, kropidłem, naczyniem z wodą święconą, Pismem św., śpiewnikami z kolędami, świecami, lampkami na choince. Należy wyznaczyć osobę, która poprowadzi wasz wieczór kolędowy, najlepiej gdyby to byli rodzice lub najstarszy z domowników. Każdy członek rodziny może też przygotować i w odpowiednim momencie dodać własne intencje modlitwy.

MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI WIOSEK

18.01.21 17.00 Sikórz Pieńki
20.01.21 17.30 Sikórz – lewa strona drogi na Kamionki, osiedle przy rondzie i Lewiatanie
21.01.21 17.30 Sikórz Cegielnia
22.01.21 17.30 Sikórz – prawa strona drogi na Kamionki, osiedle przy kościele i popegeerowskie
07.02.21 10.15 – msza w Kaplicy – Karwosieki Nowe

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz