Wielki Tydzień

Wróć do Aktualności

Wielki Tydzień

Mały przewodnik po Wielkim Tygodniu

Niedziela Palmowa 

Jezus wśród wiwatującego tłumu wjeżdża na osiołku do Jerozolimy.

Wielki Poniedziałek

Jezus odwiedza przyjaciół w Betanii. Maria namaszcza Go” na dzień Jego pogrzebu”.

Wielki Wtorek

Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra.

Wielka Środa

Judasz dobija targu z arcykapłanami-wyda Jezusa za 30 srebników.

Wielki Czwartek

Ostatnia wieczerza. Jezus ustanawia sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Potem modli się w ogrójcu. Tam zostaje pojmany.

Wielki Piątek

Proces Jezusa zakończony wyrokiem śmierci. Droga na Golgotę i ukrzyżowanie. Jezus umiera , Jego ciało zostaje złożone w grobie.

Wielka Sobota

Jezus zstępuje do otchłani.

Wielka Noc

Jezus powstaje z martwych.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz