Ogłoszenia Parafialne- 26.04.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia Parafialne- 26.04.2020

26.04.20 – niedziela biblijna

Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba.
W dniach od 26 kwietnia do 2 maja pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem Życia”, będziemy przeżywać dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego i Tydzień Biblijny.
Uczniowie idący do Emaus nie zrozumieli, że Mesjasz musiał cierpieć. Dopiero sam Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się poznać przy łamaniu chleba. Kościół od początku wyjaśniał Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób uobecniać Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić ludzi do wiary — czytamy w Dziejach Apostolskich i Liście św. Piotra. I nam dzisiaj Kościół głosi Chrystusa, byśmy w Niego wierząc zdążali na spotkanie z Bogiem w ojczyźnie wiecznej.

W tym tygodniu:
1.05 (piątek) – wspomnienie św. Józefa – Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o godz. 17.00
2.05 – I sobota miesiąca – o godz. 9.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Różaniec i Majowe.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego i Tydzień Biblijny w Polsce
Czcigodni Księża! Bardzo dziękuję wszystkim Duszpasterzom, angażującym się, mimo obecnych utrudnień, w głoszenie Słowa Bożego z użyciem wszystkich środków, jakie mamy do dyspozycji. Jednocześnie, zgodnie z zachętą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Stanisława Gądeckiego, informuję, że w dniach od 26 kwietnia do 2 maja pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem Życia”, będziemy przeżywać dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego i Tydzień Biblijny. Czas ten, jak w liście przewodnim uzasadniającym tegoroczne wydarzenie biblijne napisał ks. prof. H. Witczyk, ma być dla nas „duszpastersko-praktycznym dopełnieniem modlitewno-liturgicznej celebracji Słowa Bożego podczas ustanowionej przez Papieża Franciszka Niedzieli Biblijnej.”
Dla owocnego przeżycia Tygodnia Biblijnego, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało materiały duszpasterskie. W skład pakietu wchodzą Biuletyn „Przegląd biblijny” z materiałami do wykorzystania w ciągu całego roku, plakat, płytę CD z materiałami liturgicznymi i katechetycznymi, karty A4 z siglami fragmentów Ewangelii według św. Mateusza oraz Księgi Syracha, oraz najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek”, z 16 grudnia 2019 r. Pakiet pomocy duszpasterskich będzie przekazany Czcigodnym Księżom za pośrednictwem Księży Dziekanów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze specyfiki obecnej sytuacji. Dzięki pracy Dzieła Biblijnego, zdecydowana większość przekazywanych materiałów jest przygotowana tak, aby mogła służyć również poza Tygodniem Biblijnym, kiedy życie liturgiczne i duszpasterskie wróci do normalnego rytmu. Jeszcze raz dziękuję Czcigodnym Księżom za życzliwe przyjęcie materiałów i wszelkie formy zaangażowania w parafialne duszpasterstwo biblijne.
ks. Jarosław Kwiatkowski

Dyspensa Biskupa Płockiego
W związku z trwającą pandemią COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.
Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
Proszę ponadto, aby w miarę możliwości nadal organizować transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zakładce „Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw”.
W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają – lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.
Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 867/2020
† Piotr Libera
Biskup Płocki

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz