Ogłoszenia parafialne – 17.05.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 17.05.2020

Ogłoszenia 17.05.2020

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życic i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.

Jutro trzeci dzień Naszego parafialnego dziękczynienia za świętego Jana Pawła II. Msze św. o 10.00 i 17.00 w kościele w Sikorzu. W kaplicy w Karwosiekach o godzinie 16.00. Wystawienie Najświętszego sakramentu od 11.00-17.00. Apelem jasnogórskich o 21.00 zakończymy Triduum ku czci św. Jana Pawła II.

Chrystus, odchodząc z tego świata do Ojca, obiecał zesłać Ducha prawdy, którego świat nie zna i nie widzi. Myśmy uwierzyli w prawdę, jaką nam przyniósł Jezus Chrystus. Idźmy więc pobłogosławieni przez Boga, który jest Ojcem, przez Syna, który jest Zbawicielem i przez Ducha, który jest Prawdą, by nieść ludziom pełne poczucie pewności, wśród ścierających się poglądów i wśród relatywizmu obecnego wieku.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz