Ogłoszenia parafialne 12.06.2022 r .

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne 12.06.2022 r .

SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

W dniu 4 czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję administratora apostolskiego Diecezji Płockiej sede vacante. Będę pełnił tę posługę do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego.
Bardzo dziękuję biskupowi Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w Diecezji. Chciałbym też wstępnie poinformować, że uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerwca br. i będzie połączone z dniem patronalnym biskupa Piotra.
Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy powszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji.
Zapewniam o życzliwości i serdecznej modlitwie za Diecezję Płocką za przyczyną św. Stanisława Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika, oraz przekazuję pasterskie błogosławieństwo – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 9 czerwca 2022 r.

W święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
† Wiesław Śmigiel
Administrator Apostolski
Diecezji Płockiej

ZARZĄDZENIE: Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej należy odczytać wiernym w niedzielę 12 czerwca br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 9 czerwca 2022 r.
†Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz