Wielki Czwartek

Wróć do Aktualności

Wielki Czwartek

Pascha Jezusa Chrystusa, czyli całe Jego życie ukoronowane śmiercią i zmartwychwstaniem, odmieniła bieg historii i nadała jej właściwy sens, którym jest odnowienie i dopełnienie wszystkiego w Bogu.

Sprawując Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest rozpoczęciem obchodów Paschy, uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Jezus bowiem nie tylko raz obchodził ucztę paschalną, lecz odtąd nakazał ją zawsze sprawować. Uczynił więc z niej sakrament. Dziś ten sam Jezus weźmie chleb i wini i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Wszystko to czyni z miłości ku nam. Zanim odejdzie do Ojca, czyni Siebie nieustannie obecnym pod osłona znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i kapłaństwa, których ustanowienie dziś wspominamy. Odchodząc Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej miłości, która jest największym przykazaniem.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz