Wielka Sobota

Wróć do Aktualności

Wielka Sobota

Liturgia Wieczerzy Paschalnej to kulminacyjny moment Triduum Paschalnego, a tym samym szczyt całego roku liturgicznego. W Noc Paschalna uobecniają się wielkie tajemnice naszej wiary. Jest to noc, podczas której synowie Izraela spożywali Baranka i przeszli przez Morze Czerwone. W te noc nastąpiło centralne wydarzenie w życiu Jezusa- Męka i Śmierć uwieńczona chwalebnym zmartwychwstaniem. Jest to noc, podczas której od początku Kościół oczekuje powrotu swego Pana. Stąd też liturgia Wigilii Paschalnej jest najbogatszą liturgią całego roku.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz