Papież Do Młodych

Wróć do Aktualności

Papież Do Młodych

Do wyrwania się z zamknięcia w kręgu świata wirtualnego i aktywnego udziału w przemianie świata wezwał Ojciec Święty młodych w orędziu na XXXV Światowy Dzień Młodzieży, zatytułowanym „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14). W tym roku będzie on obchodzony w Niedzielę Palmową 5 kwietnia w poszczególnych diecezjach całego świata.

Papież nawiązał do ukazanego w Ewangelii św. Łukasza wskrzeszenia młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17), a hasłem orędzia uczynił słowa Pana Jezusa „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14). Zaznaczył, że poszczególne etapy przygotowania do spotkania młodych z całego świata w Lizbonie w 2022 roku łączy słowo „wstań!”. Zachęca ono, by przebudzić się do życia. Następnie Franciszek zauważył, że wspomniane słowa Ewangelii skłaniają nas do dostrzeżenia cierpienia i różnych przejawów śmierci w otaczającym nas świecie.

Przypomniał, że można też je zauważyć w wielu sytuacjach negatywnych przeżywanych przez młodych, kiedy zatracają się w doświadczeniach ekstremalnych, albo gdy umiera w nich nadzieja, gdy pogrążają się w depresji, apatii. Są też młodzi którzy wegetują, żyjąc powierzchownie. „Istnieje również rozpowszechniony narcyzm cyfrowy, który dotyka zarówno młodych, jak i dorosłych. Wielu tak żyje! Być może niektórzy z nich oddychali wokół siebie materializmem ludzi myślących tylko o zarabianiu pieniędzy i urządzeniu się, jak gdyby były to jedyne cele życia. Na dłuższą metę pojawi się nieuchronnie głuchy niepokój, apatia, nuda życia, coraz bardziej bolesna” – zauważa Ojciec Święty.

Papież dodał, że postawy negatywne mogą być wywoływane także niepowodzeniami osobistymi, ale jednocześnie dodał, że niepowodzenia należą do życia każdego człowieka, a czasem mogą się nawet okazać łaską! Zwłaszcza wówczas, gdy powodują upadek bożków. Zachęcił, by młodzi spojrzeli na Jezusa, który pragnie, aby żyli. Franciszek zauważył, że naturalną cechą młodzieży jest okazywanie współczucia cierpiącym i wezwał: „nie pozwólcie ukraść sobie tej wrażliwości!”.

Zapewnił „Jeśli będziecie umieli płakać z tymi, którzy płaczą, będziecie naprawdę szczęśliwi. Wielu z waszych rówieśników nie ma szans, doznają przemocy, prześladowań. Niech ich rany staną się waszymi, a będziecie nieśli nadzieję w ten świat. Będziecie mogli powiedzieć swojemu bratu, swojej siostrze: «Wstań, nie jesteś sam» i sprawić, by doświadczyli, że Bóg Ojciec nas kocha, a Jezus jest Jego ręką wyciągniętą ku nam”.Ojciec Święty podkreślił, że młodzi mogę także zbliżyć się do sytuacji bólu i śmierci, tak, jak Jezus i przekazać życie swoim przyjaciołom, którzy umarli wewnętrznie, którzy cierpią lub utracili wiarę i nadzieję.

Papież wskazał, że słowa Pana Jezusa „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” są zaproszeniem abyśmy zawsze powstawali z naszych upadków, dokonując aktu wiary w Boga. „Nowe życie, które On nam da, będzie dobre i warte, by je przeżyć, ponieważ będzie wspierane przez Kogoś, kto będzie nam towarzyszył również w przyszłości, nigdy nas nie opuszczając, pomagając nam przeżyć nasze życie w sposób godny i owocny” – stwierdził. Zaznaczył, że nie jest to oddziaływanie psychologiczne, lecz Boże słowo stwórcze, jedyne, które może przywrócić życie tam, gdzie ono obumarło.

Franciszek zachęcił młodych, by podjęli nowe życie „zmartwychwstałych”. Oznacza ono nawiązanie więzi z innymi. Zauważył, że dzisiaj często jest „łączność”, ale nie komunikacja. „Korzystanie z urządzeń elektronicznych, jeśli nie jest wyważone, może sprawić, że zawsze będziemy przyklejeni do ekranu. Poprzez to orędzie chciałbym wraz z wami, młodymi, podjąć wyzwanie przemiany kulturowej, zaczynając od Jezusowego «Wstańcie!» W kulturze, która chce, aby ludzie młodzi byli odizolowani i zamknięci w świecie wirtualnym, rozpowszechniajmy to słowo Jezusa: «Wstań!». Jest to zaproszenie do otwarcia się na rzeczywistość wykraczającą daleko poza świat wirtualny. Nie oznacza to pogardzania technologią, ale używanie jej jako środka, a nie celu. «Wstań» oznacza również «miej marzenia», «podejmij ryzyko», «weź udział w przemianie świata», rozpal swe pragnienia, podziwiaj niebo, gwiazdy, świat wokół ciebie. «Wstań i stań się tym, kim jesteś!». Dzięki temu orędziu wiele wyblakłych twarzy ludzi młodych wokół nas ożyje i stanie się o wiele piękniejszymi, niż jakakolwiek rzeczywistość wirtualna” – napisał Ojciec Święty.

Na zakończenie papież zachęcił młodych, by stawali się świadkami Chrystusa, gotowymi oddać dla Niego swe życie, by ujawniali swe pasje i marzenia. „Sprawcie, by się ujawniły i poprzez nie zaproponujcie światu, Kościołowi, innym ludziom młodym coś pięknego w dziedzinie duchowej, artystycznej i społecznej. Powtarzam wam w moim języku ojczystym: hagan lìo!” – czytamy w orędziu Franciszka na XXXV Światowy Dzień Młodzieży.

Źródło:https://deon.pl/kosciol/papiez-do-mlodych-jesli-bedziecie-umieli-plakac-z-tymi-ktorzy-placza-bedziecie-naprawde-szczesliwi,830307

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz