Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Wróć do Aktualności

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

TYDZIEŃ MISYJNY
„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” to hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej, która przypadała w tym roku 24 października. Niedziela i następujący po niej Tydzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy w sposób szczególny poprzez modlitwę i ofiary wspieramy dzieła misyjne. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu i ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie należący do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci aktywnie włączyli się w obchody Tygodnia Misyjnego. Pod czujnym okiem Księdza Proboszcza przygotowano oprawę liturgiczną Mszy Świętych, a w niedzielę – 31 października zorganizowano loterię. Dzieci, a także dorośli parafianie przynosili książki, zabawki, gry, maskotki i inne fanty, które następnie zostały rozlosowane. Zebrane w ten sposób fundusze – 610 zł zostały przekazane na PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI,  które każdego roku dofinansowuje kilkadziesiąt projektów ochrony życia, a także edukacyjnych i formacji chrześcijańskiej dla dzieci do 14 roku życia. Dzięki ofiarności chrześcijańskich dzieci na świecie funkcjonuje kilkaset tysięcy misyjnych szkół, ośrodków i domów dla dzieci, których życie i zdrowie jest zagrożone. Miliony najmłodszych mieszkańców świata otrzymują szansę na edukację i dostęp do opieki zdrowotnej, mogą usłyszeć Dobrą Nowinę i korzystać z uzdrawiającej mocy sakramentów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie misyjnej loterii fantowej, wzięli w niej udział i złożyli drobne ofiary dla dzieci z krajów misyjnych. Zapraszamy do wspólnej zabawy już za rok!

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz