Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wróć do Aktualności

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Poświęcenie błogosławionego Popiersia Kardynała Stefana Wyszyńskiego-12.00

Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich Świętych.
Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo Poświęcenia i błogosławieństwa wyjednywa nam Twoją pomoc.
Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały.
Pobłogosław to Popiersie Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu Jego beatyfikacji w Polsce u nas w Sikorzu.
Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości.
Użycz nam, Panie, za pośrednictwem błogosławionego dzisiaj kardynała Stefana Wyszyńskiego pomocy i obrony.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz