Ogłoszenia parafialne – 21.07.2019

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 21.07.2019

16 niedziela zwykła – 21.07.2019

Jezus gromadzi nas przy ołtarzu, naucza nas i umacnia. Nieraz jesteśmy bardzo zajęci i ledwo nadążamy wszystko zrobić. Jezus jednak wskazuje, że nasze codzienne niepokoje nie są najważniejsze. Nie pozwólmy, żeby przesłoniły nam duchowe życie i osobistą relację z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę i powierzmy nasze zmartwienia Jezusowi. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które kieruje dziś do każdego z nas.

W dniach 21-28 lipca 2019 obchodzimy 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. Dziękuję za ofiary złożone dziś do puszek dla misjonarzy.

38. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę – słowo zachęty Biskupa Płockiego:
Kochani Jasnogórscy Pielgrzymi! Umiłowani Diecezjanie!
Przed nami kolejna, trzydziesta ósma już Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Od lat, jako Biskup Płocki, obserwuję z bliska to niezwykłe wydarzenie. Ośmielam się je nazwać Świętem Młodych. Mimo, że wędrują pątnicy w różnym wieku, od małych dzieci, po ludzi starszych, to jednak największą grupę stanowią ludzie młodzi. Najbardziej widać ich uśmiechnięte twarze, radość i entuzjazm. Patrząc na nich wlewa się do serca nadzieja, ze Kościół Płocki jest młody.
W ostatnich miesiącach szczególnie dużo uwagi poświęcane jest ludziom młodym. W zeszłym przeżywaliśmy Rok Świętego Stanisława Kostki, również patrona dzieci i młodzieży. W każdej parafii gościły relikwie naszego Świętego z Rostkowa. Odbył się w naszej diecezji II Synod Młodych, na którym przede wszystkim wsłuchiwaliśmy się w głos młodych. Powstało przesłanie z tego Synodu, a jednym z widocznych znaków troski o młodzież, są konfesjonały młodych, które są rozsiane po całej diecezji. Na jesieni 2018 r., w Rzymie odbył się Synod poświęcony młodzieży. Po tym wydarzeniu Papież Franciszek wydał adhortację „Christus vivit”, Chrystus żyje, w której daje konkretne wskazania dla młodych i dla całego Kościoła.
W naszej diecezji bardzo nam zależy na młodzieży. Chcemy im pomagać w dojrzewaniu do pięknego życia chrześcijańskiego. Chcemy także otaczać naszą opieką i troską młodego człowieka, żeby żadna krzywda mu się nie działa. Dlatego cieszy ten widok wielu młodych ludzi, którzy podejmują trud pielgrzymowania ku Czarnej Madonnie. Dlatego też Pielgrzymka jest tak ważnym wydarzeniem duszpasterskim każdego roku. Dziękuję tym wszystkim, którzy organizują i dbają o rozwój i dobry przebieg naszej Pielgrzymki.
Każdy człowiek potrzebuje Bożej pomocy. Z radością przyjąłem wiadomość, że tegoroczna Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Mocni Bożym Duchem”. Potrzeba ludzkiego wysiłku, ale na niewiele się on zda, jeśli zabraknie wsparcia od Ducha Świętego. Te liczne działania i inicjatywy, które są podejmowane w naszej diecezji, potrzebują jeszcze wsparcia od Bożego Ducha. Ożywiciela i Pocieszyciela. Potrzebujemy Jego darów, Jego natchnień, inspiracji i światła. Przecież bez pomocy Ducha Świętego nie możemy nawet wyznać, że Jezus jest naszym Panem. Potrzebujemy tego Boskiego Nauczyciela, który nas uczy wiary, prawdy, miłości.
Już dziś, modlę się do Ducha Świętego o owocną i głęboko przeżytą Pielgrzymkę dla każdego pątnika. Zarówno dla tego, który pokonuje dziesiątki kilometrów na własnych nogach, jak i dla tego, który jest pielgrzymem duchowym.
Proszę też Was, drodzy pielgrzymi, budujcie waszą przyjaźń z Duchem Świętym. Niech On wam towarzyszy każdego dnia. W sprawach ważnych, ale i tych codziennych. Weźcie z sobą Ducha Świętego, On was wszystkiego nauczy!
Do tronu Jasnogórskiej Pani zanieście z ufnością, jak do Matki, wszystkie wasze intencje, osobiste, ale także te dotyczące naszej diecezji i naszego Kościoła. Niech wstawiennictwo błogosławionych męczenników biskupów płockich, arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego, których dwudziestą rocznicę beatyfikacji obchodzimy w tym roku, wspiera was w pielgrzymim trudzie.
Z serca Wam błogosławię i zapewniam o mojej modlitwie.
Płock, dnia 24 maja 2018 r.
we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Wasz Biskup Piotr

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz