Ogłoszenia parafialne- 21.03.2021

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne- 21.03.2021

Ogłoszenia – 21.02.21

Człowiek wiele razy w życiu mówi do Boga: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Wiele razy, kiedy przychodzi smutek, ból, rozczarowanie, samotność – wydaje nam się, że Jezus ginie nam z przed oczu, że jest daleko od nas…
A On jest wciąż przy nas, przebacza, z brudu oczyszcza, dobrocią swą rany leczy i miłością swą je zabliźnia. Święty Jan od Krzyża napisał w swym dziele, że „tyle otrzymamy, ile się spodziewamy”. A ty ile spodziewasz się od Jezusa? Wierzysz, że Jezus dał tobie więcej niż się spodziewałeś, oddając własne życie za zbawienie całego świata?

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres Męki Pańskiej, który będzie dla nas głównym tematem dwóch ostatnich tygodni. Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska, bądźmy razem z Chrystusem wtedy kiedy będzie zbawiał, podczas ofiary na krzyżu, która uobecnia się także podczas tej Eucharystii.

W diecezji płockiej w 2020 roku dały sobie znać skutki pandemii: było o dwa około 2 tysiące więcej pogrzebów niż w roku 2019 – tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2020”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 7 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2021 r., zaś dotyczą roku 2020. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 825.698 osób, w tym 818.009 katolików.

W Kościele płockim w 2020 roku sakramentu chrztu św. udzielono 7.534 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 8.997 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 7.887 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2020 r. dotyczył on 4.095, gdy tymczasem rok wcześniej było ich 7.246 osób. Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęły 2.533 pary, a w 2019 r. były to 3.502 pary. Znacznie wzrosła liczba pogrzebów: w 2020 r. było ich 11.901, gdy tymczasem w roku 2019 – 9.970.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 640 (razem z 57 księżmi zakonnymi), gdy tymczasem w roku 2019 – 653 (z 51 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa. Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2020 roku było ich 115, a w roku 2019 – 121. W roku 2020 zmarło aż 19 księży (w 2019 roku – 10).

Poza tym w Wyższym Seminarium Duchownym w roku 2020 kształciło się 19 alumnów, a rok wcześniej – 31. Statystyki wskazują ponadto, że w 2020 roku w diecezji pracowało 6 braci zakonnych (2019 – 9 braci). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba wyniosła 182, natomiast rok wcześniej było ich 188.

Dziś dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu i Wyszynie rozprowadzają palemki i wielkanocne kartki świąteczne – dochód przeznaczą na rehabilitację dla Pani Małgosi. Podczas naszych spotkań rekolekcyjnych w piątek i sobotę zebrano na ten cel 2295 zł. W piątek po drodze krzyżowej – godzinie 16.30 – Nabożeństwo Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz