Ogłoszenia parafialne – 19.12.2021r.

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 19.12.2021r.

Do Płocka dotarło Betlejemskie Światło Pokoju – „Światło Nadziei”

– Betlejemskie Światło Pokoju, to światło, które można dzielić i dzięki temu jest go coraz więcej – podkreślił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej. Poprosił też harcerzy, aby pamiętali o głównym sensie świat – narodzeniu Syna Bożego. Zaznaczył, że do tego wydarzenia należy się aktywnie przygotować, tak, jak uczynił to starzec Symeon, przywoływany na kartach Ewangelii, który nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan”.
„Tegoroczne hasło «Światło Nadziei» wyraża nadzieję, że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli na nowo cieszyć się sobą, podawać sobie ręce, wymienić uściski i zacząć budować nową rzeczywistość świata po pandemii. Świata, gdzie braterstwo, służba, pomoc – ideały tak bliskie każdemu harcerzowi i każdej harcerce – staną się fundamentem nowych relacji i zasad funkcjonowania” – te słowa hm. Cezarego Supła, komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP, znalazły się w zaproszeniu na płocką uroczystość. W przekazaniu światła uczestniczyli reprezentanci Hufców ZHP z Mazowsza. Oprawę liturgiczną zapewniły zuchy, a oprawę muzyczną Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. W uroczystości uczestniczył także ks. Gabriel M. Grabarczyk z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
Uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju odbyła się z zachowaniem zasad sanitarnych. Z Płocka trafi ono teraz do reprezentacji mazowieckich Hufców ZHP, które zabiorą je do swoich miast i powiatów. Lampiony ze światłem, niesione przez zuchów i harcerzy trafią do szkół, szpitali, urzędów, parafii, a także na wigilijne stoły.Betlejemskie Światło Pokoju zostało odebrane przez przedstawicieli ZHP od słowackich skautów na przejściu granicznym. Chorągiew Mazowiecką ZHP na polanie Głodówka reprezentowali: phm. Maciej Robak, pwd. Marta Ratyńska i dh Jolanta Jasiurska z Hufiec ZHP Doliny Liwca im. hm. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie.Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania betlejemskiego światła pokoju od 1991 roku.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFIACH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Uprzejmie informuję, że Biskup Płocki, po  konsultacjach z  kapłanami i  wiernymi świeckimi, w  sprawie dorocznej wizyty duszpasterskiej postanowił, że aktualne pozostają w  tej materii „Wskazania i  sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w  diecezji płockiej w  2021 roku” z  dnia 8 grudnia 2020 r. (por.  Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej nr 41/2020).

Biskup Płocki pozostawia roztropnej decyzji księży proboszczów wybór formy i  terminu przeprowadzenia kolędy. Podejmując w  tej kwestii decyzję, w  kontekście trwającego wciąż stanu pandemii – 242 COVID-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami sanitarnymi.

Z adwentowymi pozdrowieniami i modlitwą

Płock, dnia 14 grudnia 2021 r.
† Mirosław Milewski Wikariusz Generalny

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz