.Ogłoszenia parafialne – 17.11.2019

Wróć do Aktualności

.Ogłoszenia parafialne – 17.11.2019

Ogłoszenia – 17.11.19

Chrystus przyjdzie na końcu czasów i objawi się jako sędzia w blasku swojego majestatu. Każda Eucharystia jest oczekiwaniem na chwalebny powrót Chrystusa, aby gdy przyjdzie, okazał się dla nas nie jako sędzia, ale jako Zbawiciel. W oczekiwaniu na powrót Chrystusa, już dzisiaj stańmy przed Nim w postawie pokory i skruchy, aby dostąpić miłosierdzia, a kiedyś znaleźć się w Jego Królestwie.

Jesienna Zbiórką na cele remontowe w kościele:
wpłaty indywidualne -1100 zł;
Kobierniki – 7.090 zł

Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To także święto patronalne Akcji Katolickiej, której oddział , cicho i skromnie, ale skutecznie działa w naszej parafii. Nasza Akcja Katolicka, bez rozgłosu, bez afiszowania się, działa i właściwie włącza się i przygotowuję wszelkie nasze akcje duszpasterskie w ostatnich 3 latach. O rozlicznych inicjatywach i włączaniu się w ich przygotowanie świadczy „Żółty Zeszyt” na naszej Wystawie 100 lat kościoła w Sikorzu. Ta Wystawa w kościele, Wieczornica Patriotyczna – tydzień temu, i inne… wydarzenia duszpasterskie, to właśnie wynik działania Akcji Katolickiej i Jej Oddziału u nas w parafii. 3 lata temu zainicjowaliśmy działanie Akcji Katolickiej w naszej parafii.

TYDZIEŃ TEMU przeżywaliśmy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w Sudanie Południowym. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji pokoju w tym ogarniętym wojnami domowymi kraju możemy wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Chrześcijanie w Sudanie Południowym stanowią większość. Prześladowania i cierpienie, jakich doświadczają, związane są głównie z głodem, który dotyka 61 % populacji, czyli ok. 7 mln ludzi. Konflikty zbrojne wewnątrz kraju zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania schronienia w obozach dla uchodźców. W obliczu tych działań zawsze najbardziej cierpią najsłabsi, a więc kobiety i dzieci.
Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju. Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie. Wszystkie akcje, które prowadzimy, można śledzić na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. Tam również zamieściliśmy modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Można nas znaleźć także w mediach społecznościach.
Dziś, jak ogłaszaliśmy, tydzień temu do puszek można złożyć ofiary na rzecz pomocy Kościołom Prześladowanym za wiarę. Sudan Południowy – Przemilczane cierpienie!

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz