Ogłoszenia parafialne – 15.11.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 15.11.2020

Ogłoszenia – 15.11.2020

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości.

Kamilianin, misjonarz z Madagaskaru, ojciec Jerzy Wilk dziękuje za ofiary złożone tydzień temu na misje. Zgodnie z zapowiedzią otrzymał 1000 zł z „datków na misje” podczas pogrzebu ks. Andrzeja Fabisiaka a przed kościołem zebrał – 1799 zł. Zatem wraz z odprawionymi u nas intencjami to suma ok 3.000 zł. BÓG ZAPŁAĆ.

Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 29 listopada rozpoczniemy Adwent. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32).
Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Za tydzień również, zgodnie z tradycją poświecimy opłatek wigilijny, który będzie można nabywać przez cały Adwent w kościele. Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. W tym roku naznaczonym pandemią koronowirusa, wieloma niepokojami społecznymi, trudną sytuacją materialną wielu ludzi z branż gospodarczych, w tym też ze wspólnotami parafialnymi… tym bardziej bądźmy solidarni i ofiarni dla siebie nawzajem. Tradycyjnie pan organista, jak w wielu parafiach w Polsce, roznosił do naszych domów opłatek wigilijny. Sytuacja pandemiczna uniemożliwia obecnie taką formę rozprowadzenia, dlatego zwracam się z prośbą o informowanie siebie nawzajem, że opłatek wigilijny można nabyć codziennie przed każdym nabożeństwem w kościele. Niech nie zabraknie na naszych wigilijnych stołach opłatka – tego symbolu pojednania i przebaczenia, znaku przyjaźni i miłości – w czasach, w których tyle w nas złości, podzielenia i lęku o przyszłość.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz