Ogłoszenia parafialne – 14.06.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 14.06.2020

Ogłoszenia – 14.06.2020

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata. Pod górą Synaj Bóg zawarł przymierze ze swym ludem i uczynił go szczególnym przedmiotem swej troski, by przez ten naród wypełnić swoje plany zbawienia ludzi. Zbawienie to dokonało się przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, by grzesznych pojednać z Bogiem. Dwunastu apostołów, których wysłał Pan Jezus na głoszenie Ewangelii, jest symboliczną liczbą dwunastu pokoleń Izraela. Ich wybór i rozesłanie ukazuje założenie nowego Królestwa Bożego, które ma objąć wszystkie narody. Jeżeli będziemy słuchać Boga i wypełniać wskazania Ewangelii, będziemy rzeczywiście Jego własnością wśród wszystkich narodów. Chrystus wysyła nas dzisiaj jak swoich apostołów, byśmy swym życiem budowali organizm Kościoła. Nasze posłannictwo ma przynieść ludziom błogosławieństwo Boga i umacniać ich w drodze do odnowienia wszystkiego i zbawienia całej ludzkości.

Akcja „Ratujmy Płockie Powązki” – kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków z płockich cmentarzy, organizowana tradycyjnie przez Stowarzyszenie „Starówka Płocka”, poinformowała, że nagrobek „naszego wieloletniego proboszcza „ – ks. Ignacego Smoleńskiego – będzie do listopada odrestaurowany. Nasza prośba o „ratowanie tego nagrobka” sprzed 2 lat oraz zeszłoroczna zbiórka na sikorskim cmentarzu i cmentarzach w Płocku (dziękuję młodzieży), owocuje – zebraliśmy ok. 10 procent kosztów renowacji.

Dom Seniora Leonianum zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni Seniorzy” – to propozycja cotygodniowych bezpłatnych spotkań dla osób 60+. Projekt przewiduje zajęcia sportowe dla Seniorów z trenerem w każdy czwartek a raz w miesiącu wyjazd integracyjny (pierwszy do Wilanowa). Spotkanie organizacyjne przy grillu 15.06 o godzinie 10.00 – wstęp wolny. Więcej informacji na facebooku Leonianum.

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

W czwartek kończy się oktawa Bożego Ciała. W naszym kościele po Mszy św. o 18.00 odbędzie procesja eucharystyczna. Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, kapłan święci wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – to dzień w którym chcemy rozpocząć nasze dziękczynienie za 100. Rocznicę konsekracji naszego obecnego kościoła. O godzinie 12.00 – Msza święta dziękczynna za odrestaurowanie Figury i kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. O godzinie 12.00 – Msza święta dziękczynna za odrestaurowane zabytki naszej parafii – barokowe obrazy św. Barbary i św. Antoniego, barokowej chrzcielnicy i rzeźby Chrztu Pańskiego, Stacji Drogi Krzyżowej z I połowy XX wieku.
Ponadto w sobotę i w niedzielę o 20.20 spotkajmy się o godzinie 20.20 na Nabożeństwie Dziękczynnym za 100 lat kościoła w Sikorzu.

Od piątku do poniedziałku o godzinie 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i możliwość spowiedzi.

W poniedziałek – 22 czerwca – przypada 100. Rocznica konsekracji obecnego kościoła w Sikorzu (to 5 świątynia w ponad siedmiuset letniej historii parafii). Msza święta dziękczynna o godzinie 19.00. Odsłonięcie Tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę o godzinie 20.20.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz