Ogłoszenia parafialne -14.04.2019

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne -14.04.2019

OGŁOSZENIA – 14.04.19
Dziś, w Niedzielę Palmową, wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające: „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia. Nie bądźmy obojętni na cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu chodzi o nasze życie wieczne.

W naszej parafii liturgia Triduum Paschalnego w następującym porządku:
– Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
– Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej (Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża, Gorzkie Żale) – godz. 18.00
– Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20.00

Święcenia pokarmów w kościele o godzinie 10.00, 12.00, 15.00 – Sikórz,  12.30 – Karwosieki

– Rezurekcja w niedzielę wielkanocną tradycyjnie o godzinie  6.00.
Triduum Paschalne (z łac. triduum, trzy dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.
Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

14 kwietnia to też 1052 rocznica Chrztu Polski. Wydarzenie doniosłe, o wielkiej cywilizacyjnej wadze, a jednocześnie „znikomo obecne w świadomości społecznej”. Dzień ten mamy poświęcać na „narodową refleksję nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Święto ma mieć charakter państwowy. Nasz dwuletni dąb upamiętnia rocznicę Chrztu Polski i już „budzi się” po zimie…

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz