Ogłoszenia parafialne – 14.03.2021

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 14.03.2021

Ogłoszenia 4 niedziela WP „Laetare” – 14.03.21

IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana niedzielą radości – Laetare – od pierwszych słów antyfony na wejście: Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ. Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego.
Kościół cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym – dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete.

W tym tygodniu przypada Uroczystość św. Józefa. Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego papież Franciszek opublikował list apostolski „Patris corde” oraz ogłosił Rok św. Józefa. Rok jubileuszowy potrwa do 8 grudnia 2021 r.

Treść listu apostolskiego

Na ten czas Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcający do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania grzechu).

Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy:
*przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie
*na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego

*odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi

*powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna

*odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Ponadto odpust można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji dni jemu poświęconych, a więc:
19 marca – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
1 maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
19 dnia każdego miesiąca
w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

Wierni są zachęcani do uczestnictwa w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa, jeśli jednak nie pozwoli im na to choroba, „rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia”.

Opatrznościowo, w roku w którym zmagamy się pandemią Cocid-19, nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczynamy właśnie w Uroczystość św. Józefa. Formuła rekolekcji jest zależna od sytuacji pandemicznej w kraju. Parafia została podzielona na 4 części na nauki rekolekcyjne do południa w piątek i w sobotę. Nie zapraszamy innych księży do pomocy oraz rekolekcjonisty. Spotkamy się na Nabożeństwie, podczas której wysłuchamy katechezy audiowizualnej z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. W tracie można odbyć spowiedź i przyjąć Komunię Święta. Harmonogram spotkań rekolekcyjnych:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PIĄTEK
19 marzec

ŚW. JÓZEF
9.00 – Suchodół, Karwosieki Cholewice, Noskowice i Nowe
10.00 – Parzeń, Robertowo, Żerniki
11.00 – Kobierniki, Wyszyna, Ulaszewo
12.00 – Sikórz

15.00 – Godzina Miłosierdzia – Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 DROGA KRZYŻOWA
17.00 – spotkanie formacyjne dla Dzieci Komunijnych
17.30 – spotkanie–młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

SOBOTA
20 marzec

9.00 – Suchodół, Karwosieki Cholewice, Noskowice i Nowe
10.00 – Parzeń, Robertowo, Żerniki
11.00 – Kobierniki, Wyszyna, Ulaszewo
12.00 – Sikórz

15.00 – Godzina Miłosierdzia – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– odwiedziny zgłoszonych chorych w parafii

W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”, trzeba na nowo usłyszeć Ewangelię życia. Okazją do tego będzie Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który potrwa od 19 do 25 marca. Jest to modlitewna inicjatywa przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. W czasie wydarzenia modlitwą zostaną objęte nienarodzone dzieci, rodzice, którzy słyszą od lekarza niekorzystną diagnozę prenatalną, ale także politycy, personel medyczny, farmaceuci, dziennikarze i ludzie domagający się zabijania nienarodzonych dzieci – tłumaczą inicjatorzy akcji.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia przypadnie w Roku św. Józefa oraz w nasze Rekolekcje Wielkopostne. Tydzień Modlitw zakończy się 25 marca w Dzień Świętości Życia, który przypada w Uroczystość Zwiastowania NMP. Do zabrania jest przygotowana w kościele Ulotka pomocna w przeżyciu tego Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.
Codzienna modlitwa będzie się składać z krótkiego rozważania fragmentów listu apostolskiego papieża Franciszka „Patris corde” oraz odmówienia litanii do św. Józefa i modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”.

26 marca, w piątek, w naszym kościele o godzinie 16.30 będzie odprawiona „Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego i jego matki” – po niej można będzie złożyć Deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Tradycyjnie w naszej parafii w Wielkim Poście są zbierane ofiary na kwiaty do Groby Pańskiego.

Karwosieki Cholewice zabrały – 420 zł. Zwyczajem poprzednich lat ofiary na kwiaty będą przeznaczone, nie tylko na wystrój kwiatowy Grobu Pańskiego, ale też na dekoracje kościoła w ciągu całego roku – tzw. Fundusz Kwiatowy.

Dziękuję za Wiosenne Porządki wokół cmentarza parafialnego wioskom – Suchodół, Karwosieki Nowe. Cholewice i Noskowice. Za rok – Parzeń, Robertowo i Żerniki.

Do nabycia w cenie 6 zł – najnowsze wydanie Gościa Niedzielnego oraz specjalny Numer GN o św. Józefie – 9 zł. Ponadto Baranki Wielkanocne Caritas – 5 zł.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz