Ogłoszenia parafialne – 13.06.2021r.

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 13.06.2021r.

Ogłoszenia – 13.06.2021

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU
Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 1 lipca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na seminaryjnym Facebooku. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 600-274-484). W okresie podejmowania ważnych decyzji życiowych przez wielu młodych ludzi, otoczmy ich naszą modlitwą i dodajmy odwagi szczególnie tym, którzy odkrywają głos powołania do służby kapłańskiej i pragną pójść za Jezusem.

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO W SPRAWIE WŁĄCZENIA SIĘ W INICJATYWĘ MODLITWY W INTENCJI MIESZKAŃCÓW BLISKIEGO WSCHODU
Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka i prośbę prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz COMECE, dotyczącą włączenia się Kościoła w inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudnościami, których doświadcza społeczność tego regionu świata, niniejszym zarządzam, aby w parafiach diecezji płockiej, w każdy piątek czerwca 2021 r. o godz. 15:00, miała miejsce modlitwa w intencji mieszkańców Bliskiego Wschodu.
Płock, dnia 8 czerwca 2021 r.
† Piotr Libera Biskup Płocki

W miniony piątek – 11 czerwca – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem w setną rocznicę poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusowemu (w 1921 r.), biskupi w imieniu Kościoła ponowili Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
Idea zawierzania swojego życia Najświętszemu Sercu Jezusowemu sięga XVII wieku. Początki kultu wiążą się z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), francuskiej wizytki, której Jezus ukazał swoje serce spragnione ludzkiej miłości i której polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z biegiem lat rozwinęła się praktyka poświęcania Sercu Jezusowemu wspólnot zakonnych, rodzin, narodów. W 1720 r. w obliczu szerzącej się zarazy biskup Marsylii Henri De Belsunce powierzył swoją diecezję Sercu Zbawiciela i postanowił uroczyście obchodzić każdego roku święto Serca Jezusa. Wydarzeniu towarzyszyły procesje pokutne. Z biegiem lat utworzono litanię znaną obecnie jako Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odmawianą podczas nabożeństw czerwcowych.
Polska była jednym z krajów, w którym kult Serca Jezusowego znalazł wielu zwolenników, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i walk o niepodległy byt. W 1872 r. prymas Mieczysław Ledóchowski, w obliczu polityki zaborcy skierowanej przeciwko Kościołowi katolickiemu – Kulturkampfu, poświęcił Sercu Jezusowemu diecezję gnieźnieńską i poznańską. Z kolei 27 lipca 1920 r. wobec zagrożenia kampanią bolszewicką biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa w dramatycznych słowach zawierzali nasz kraj: „W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, wołamy jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo.”
Akt został ponowiony jako akt zawierzenia i wdzięczności 3 czerwca 1921 r. w Krakowie, kończyły go znamienne słowa: „Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i najwyższy Panie naszej Ojczyzny; Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek”.
Po wojnie ponawiano zawierzenie; pamiętne zwłaszcza były uroczystości na Jasnej Górze w 1951 r., kiedy to prymas Stefan Wyszyński dokonał aktu poświęcenia narodu w obecności miliona wiernych. Ostatnie odnowienie aktu dokonane przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 25 marca 2020 r. z powodu szerzącej się epidemii wierni mogli śledzić tylko za pośrednictwem mediów.
11 czerwca w naszej parafii również odnowiliśmy Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz