Ogłoszenia parafialne – 10.03.2019

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 10.03.2019

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Przed nami czas pogłębionej modlitwy i pokuty, które ma nam pomóc w nawróceniu. Wielki Post jest dla nas szansą zwrócenia większej uwagi na rzeczywistość duchową i spojrzenia na życie nie tylko z perspektywy ziemskich potrzeb. „ Nie samym chlebem żyje człowiek” – słyszymy w Ewangelii na I niedzielę postu… Niech te słowa pomagają nam dobrze przeżyć tegoroczny post – to ważny okres na drodze naszego zbawienia.

Międzynarodowa akcja społeczna Zdrapka Wielkopostna 2015-2019 … nasza parafia już po raz trzeci włącza się w te „swoiste ćwiczenia duchowe”. Dzieci obecne na drodze krzyżowej w piątki dostają Zdrapki (jak w dwóch poprzednich latach). W tym roku Zdrapka proponuję dzielenie się na FB i INSTAGRAMIE codziennymi spostrzeżeniami z przezywania Wielkiego Postu. Więcej poszukajcie sami -)


Zdrapka Wielkopostna (www.zdrapkawielkopostna.pl), podobnie jak kalendarz adwentowy do Bożego Narodzenia, odlicza kolejne dni od Środy Popielcowej do Wielkanocy. Codziennie pod zdrapką, czekają na Ciebie niezwykłe zadania. Odkryj je, przeczytaj i wykonaj.
Ojczyzną Zdrapki Wielkopostnej jest Irlandia. W 2015 roku pojawiła się po raz pierwszy w naszym kraju i dotarła do kilkudziesięciu tysięcy osób. Organizatorem akcji jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (www.wzch.org.pl) w Polsce.

Zdrapka jest przede wszystkim narzędziem duchowym pomocnym w zmianie własnego życia, porządkowaniu relacji z Bogiem i z ludźmi. Wyzwala energię do podjęcia działania i dokonania zmiany „tu i teraz”. Prostota Zdrapki i jej konkretne namacalne działanie przyciąga coraz więcej użytkowników w Polsce i na świecie. W roku 2018 dotarła już do setek tysięcy osób: w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Australii, Syberii, Afganistanie i Kazachstanie. Wersja polska rozprzestrzenia się wszędzie tam, gdzie obecni są Polacy. Wyzwania zdrapkowe podejmują indywidualne osoby, rodziny, klasy, szkoły, zakłady pracy, wspólnoty i parafie. Dla najmłodszych wydrukowana została Zdrapka w większym formacie, by cieszyła nie tylko wyzwaniami, ale również formą.
Przesłanie na rok 2019 brzmi „Każdego dnia żyj w mocy Bożego Ducha”. Odpowiada ono na hasło programu duszpasterskiego na lata 2017-2019. Tegoroczna edycja nawiązuje również do słowa–klucza w nauczaniu papieża Franciszka gaudium – radość i papieskich dokumentów mówiących o radości z życia przy Jezusie Chrystusie. W tym roku również rusza nowa formuła: OPEN SOURCE – organizatorzy zapraszają wszystkie media, społeczności, blogerów do publikowania zadań i swoich wielkopostnych challengy pod patronatem Zdrapki Wielkopostnej. A wszystkich jeszcze wahających się zapraszają do nabycia zdrapki na www.zdrapkawielkopostna.pl i włączenia się w ogromną światową wspólnotę rekolekcyjną.

Za tydzień – II niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”. To Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, w tym roku pod hasałem: „Misjonarze mocą Ducha”. Do puszek zbierzemy ofiary na misje. W piątek zaś o godz. 16.30 Droga Krzyżowa – szczególnie adresowana będzie do dzieci i będzie o misjach… więcej w poniżej:

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MISYJNEJ NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Bp Jerzy Mazur SVD na Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

„MIŁOSIERNI AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA”
Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, Siostry i Bracia!
II niedziela Wielkiego Postu, zwana „ad gentes” w Kościele polskim jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przeżywamy ją w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W tym roku świętujemy również 1050 rocznicę Chrztu Polski i będziemy gościli w Krakowie Ojca Świętego Franciszka oraz młodzież z całego świata. Te wydarzenia rzutują na treści, które pragniemy rozważyć i przemodlić w niedzielę „ad gentes”.
Hasło tego dnia: „Miłosierni aż po krańce świata” zwraca uwagę, że misjonarze są apostołami miłosierdzia Bożego wobec tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Głoszenie Ewangelii jest pierwszym dziełem miłości miłosiernej, gdyż jak uczył św. Jan Paweł II oraz bł. Matka Teresa z Kalkuty, dając innym Boga, ofiarowujemy im najwięcej. 2040 misjonarzy z Polski, w 97 krajach, każdego dnia staje się widomym znakiem miłosierdzia Boga i pomocnikami Chrystusa nauczając i pełniąc dzieła miłości bliźniego. Są oni świadkami bezgranicznej, bezinteresownej i czułej miłości Boga, stale obecnej w naszym życiu.
Misjonarki i misjonarze poprzez służbę ubogim i potrzebującym pomocy są zarazem świadkami miłosierdzia Kościoła. Z oddaniem pielęgnują chorych, pocieszają strapionych, karmią głodnych, zaradzają wielu potrzebom sierot, starców i niepełnosprawnych. Są solidarni z tymi, których wyklucza współczesny.
Ubiegłoroczny IV Krajowy Kongres Misyjny przypomniał wszystkim ochrzczonym nasze powołanie misyjne. Każdy wierny jest misjonarzem – głosicielem miłosiernego Chrystusa. Wszyscy też zostaliśmy obdarzeni szczególnym zadaniem – bycia miłosiernymi „aż po krańce świata”. To zadanie wypełniamy poprzez modlitwę ofiarowaną w intencjach misjonarzy, dar cierpienia i finansowe wsparcie misji. Nasze zaangażowanie misyjne przeżywajmy w duchu wdzięczności za dar Chrztu Świętego; za tych pierwszych misjonarzy, którzy przed wiekami przynieśli światło Chrystusa do Polski.
W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy pragnę serdecznie podziękować wszystkim duszpasterzom i wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarności misjonarze głoszą Ewangelię i budują wspólnoty wiary na wszystkich kontynentach.
Jednocześnie ośmielam się prosić, byście nie ustawali w hojności, przekazując dzisiaj ofiarę do puszek na rzecz misji lub wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „misje”. Dołączcie do Dzieła Pomocy „Ad Gentes” poprzez ofiary na konto. Dzieło to z woli Konferencji Episkopatu Polski, od dziesięciu lat wspiera polskich misjonarzy. Tylko w ubiegłym roku, dzięki Waszej ofiarności mogło zrealizować 220 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych na misjach w najbiedniejszych krajach świata. Możemy o nich dowiedzieć się więcej ze strony internetowej misje.pl i adgentes.misje.pl. A zatem bądźmy wszyscy misjonarzami miłosierdzia „aż na krańce świata”.
Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom, z serca Wszystkim błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
PS. Tak dla jasności -))) – Misje są dziełem Bożym, a misjonarki i misjonarze narzędziami Bożej miłości. Na Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedział do Apostołów: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Dlatego najważniejszą formą pomocy tym, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa tym, którzy jej nie znają, są: modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Trzeba, byśmy każdego dnia modlili się za misjonarki i misjonarzy, by upraszać  im dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski w posłudze misyjnej. Wierzymy bowiem, w skuteczność modlitwy wstawienniczej i błagalnej. Do niej zachęca nas Psalmista, przypominając, że: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.  Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna – dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje” (Ps 127,1-2).
Wśród form duchowej pomocy misjonarzom pierwsze miejsce zajmuje Msza św. oraz Komunia św. ofiarowana w ich intencji. Zachęcamy również do codziennego odmawiania różańca za misje i modlitwy w intencjach misyjnych wyznaczonych przez Ojca Świętego. Nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale i innym czasie, możemy ofiarować za misje Drogę krzyżową.
Módlmy się za misjonarzy przywołując wstawiennictwa świętych patronów misji: św. Franciszka Ksawerego,  św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Każda, nawet najprostsza lub najkrótsza modlitwa w intencji misjonarzy jest wspaniałym darem dla nich.
Drugą formą wspierania duchowego misjonarek i misjonarzy jest ofiarowanie za nich naszych cierpień fizycznych i duchowych oraz trudności, niedogodności życiowych i braków. Wierzymy w „świętych obcowanie” –  komunię miłości  i solidarności braterskiej w Kościele, dlatego ufamy, że Bóg przyjmuje duchowe ofiary jednych na korzyść drugich. Zwłaszcza chorzy i  niepełnosprawni mogą ofiarować  Bogu swe trudy i cierpienia za misje. Również osoby starsze, poprzez pokorne I cierpliwe znoszenie ograniczeń wieku i słabości ciała, mogą przyczynić się wzrastania w świętości  misjonarzy.
Dzieci pamiętają o misjonarzach ofiarowując w ich intencji modlitwy oraz drobne wyrzeczenia umartwienia (np. rezygnacja z jakiejś przyjemności).
Szczególnymi dniami modlitwy i ofiary za misjonarzy są: Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny, październik-miesiąc różańcowy, Uroczystość Objawienia Pańskiego, II Niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”, jeden z dni Białego Tygodnia (dla dzieci, które przystąpiły do I Komunii św.).

 

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz