Ogłoszenia parafialne-09.01.2022

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne-09.01.2022

Ogłoszenia – 9.01.2022
INFORMACJE KOORDYNATORÓW PROCESU SYNODALNEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ
Dziękujemy za  głosy, które wpływają po  spotkaniach rejonowych, za  sprawozdania ze spotkań parafialnych rad duszpasterskich. Prosimy o  zachęcenie wiernych do  włączenia się w  dyskusję na  temat Kościoła i  udzielanie odpowiedzi na  piśmie do  skrzynek synodalnych, na  adres mailowy: lub na adres pocztowy Kurii Diecezjalnej Płockiej z dopiskiem „Proces synodalny”.
W  związku z  wydłużeniem przez Ojca Świętego etapu diecezjalnego, prosimy o  zachowanie skrzynek synodalnych w  kościołach do  dn. 31 stycznia 2022 r., a  następnie przekazanie materiałów w  nich złożonych do  dn. 7 lutego 2022 r. Dobrą okazją do  zbierania wniosków synodalnych będzie także odbywana w  tych dniach doroczna wizyta duszpasterska. Dziękujemy Księżom i  Wiernym za  zaangażowanie we wspólne dzieło procesu synodalnego.
Płock, dnia 28 grudnia 2021 r.
Nominacje Ks. Wojciech Kućko Witold Jacek Wybult
Diecezjalni koordynatorzy procesu synodalnego

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz