Ziarno Słowa na X Niedzielę Zwykłą

Wróć do Aktualności

Ziarno Słowa na X Niedzielę Zwykłą

«Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników»
(Mt 9, 9-13)

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz