Ogłoszenia parafialne- 01.11.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne- 01.11.2020

Ogłoszenia – 1-2.11.2020

Jutro – 2 listopad – Dzień Zaduszny. Msze święte w kościele o godzinie 10.00 i 17.00.

Od jutra, przez cały tydzień, zapraszamy na „Różaniec Do Granic Nieba” o godzinie 16.30.
Intencją Różańca Do Granic Nieba, zaplanowanego na dni 1-8 listopada 2020 roku będzie włączenie dzieci nienarodzonych do naszych wspólnot rodzinnych, uleczenie ran związanych z ich utratą oraz przebłaganie za wszystkie grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane. – W tej modlitwie będziemy wołać do Boga, by śmierć nie miała już dostępu do naszej rodziny; oraz prosić dzieci nienarodzone o wybaczenie i modlitwę za nas – mówi Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta.

Różaniec Do Granic Nieba będzie miał aspekt indywidualny i wspólnotowy. Wymiar indywidualny Różańca Do Granic Nieba będzie polegał na tym, by 1 listopada br., zwrócić się  do wszystkich dzieci nienarodzonych, na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Te dzieci, które zostały zabite, prosimy o wybaczenie. Dzieciom, które odeszły z innych powodów, dziękujemy za ich obecność. Wszystkie je prosimy o wstawiennictwo.

– Modlitwa ta będzie aktem świadomego włączenia dzieci nienarodzonych do wspólnoty rodzinnej. Tych, którym nie było dane przyjść na świat w całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia – podkreśla Maciej Bodasiński, współorganizator wydarzenia Różaniec Do Granic Nieba. Jej teskt będzie dostępny na stronie rozaniecdogranic.pl – Na zakończenie modlitwy możemy postawić znicz dla tych wszystkich, dzieci utraconych, jako symbol ich przyjęcia do naszej rodziny – wyjaśnia Bodasiński.

Parafie w całej Polsce organizują modlitwy różańcowe przez wszystkie dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (od 2 do 8 listopada) – to będzie wymiar wspólnotowy tegorocznego wydarzenia. Jedną intencją modlitwy w parafiach ma być prośba o uleczenie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych (tych nieprzyjętych i tych, które nie mogły się narodzić z powodów naturalnych) oraz przebłaganie za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane. Ta modlitwa może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju.

– Proponujemy też każdego dnia odmawianie modlitwy pokutnej, która powstała specjalnie na to wydarzenie – dodaje Agnieszka Kminikowska, współorganizatorka wydarzenia i podkreśla dalej – Dodatkowo przez osiem dni oktawy, zachęcamy do ofiarowania odpustu zupełnego za dusze zmarłych, które cierpią w czyśćcu za grzechy przeciwko życiu.

Dzień Dziecka Utraconego przypada na 15 października. W 2016 roku to właśnie tego dnia odbyła się na Jasnej Górze “Wielka Pokuta” – modlitwa przebłagalna Polaków za grzechy przeciwko życiu w naszej ojczyźnie. – Cztery lata temu na błoniach częstochowskich rozpoczęliśmy pewien proces. Najpierw przeprosiliśmy Boga za grzechy przeciwko życiu. Podczas Różańca Do Granic prosiliśmy Matkę Bożą i całe Niebo o ochronę dla naszego kraju. W tym roku chcemy zwrócić się do tych wszystkich, dzieci nienarodzonych, przyjąć ich do naszych rodzin i prosić o wstawiennictwo za nas u Boga – mówi Maciej Bodasiński.

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

DEKRET STOLICY APOSTOLSKIEJ

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz