Ogłoszenia parafialne – 01.03.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 01.03.2020

OGŁOSZENIA – 1.03.20

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia przychodzimy do Chrystusa — Nowego Adama, by wśród pokus i trudności odnaleźć wartość naszej wiary, która przynosi nam usprawiedliwienie. Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to, co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć.

W najbliższą sobotę o godzinie 12.00 – spotkanie z rycerzami Jana Pawła II. Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:
-dążenie do świętości swoich członków
-obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
-życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
-dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
-promocja nauczania Jana Pawła II
-promowanie katolickiej duchowości świeckich
-wzajemna pomoc bratnia
-wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)
-promocja duchowości mężczyzny
-wspieranie chrześcijan
Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości – zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego – Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:
-umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
-rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
-rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy
-wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi
-dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.
Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.
Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.

W sobotę rozpoczynamy również realizację planów związanych z obchodami 100. Rocznicy konsekracji naszego kościoła. Dzieci komunijne i harcerze posadzą drzewa. Powstaną : Aleja Dzieci Komunijnych, Knieja Harcerskich Ideałów.

W najbliższą sobotę zapraszamy na godzinę 9:00 na nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca oraz różaniec.

 

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz