Odpust św. Barbary

Wróć do Aktualności

Odpust św. Barbary

4 grudnia wspominamy św. Barbarę, patronkę naszej parafii. Z tej okazji będziemy przeżywać odpust parafialny . Msze święte o godz. 9:00 i 18:00.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.

Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patronkę naszej Parafii św. Barbarę o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz