Niedziela Słowa Bożego

Wróć do Aktualności

Niedziela Słowa Bożego

Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka oraz zachętą Konferencji Episkopatu Polski, w III niedzielę zwykłą, dnia 23 stycznia 2022 roku, wraz z Kościołem Powszechnym będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszystkich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

W  trzecią niedzielę roku liturgicznego wsłuchujmy się w natchnione teksty Pisma świętego, w których „uszami i oczami wiary” możemy odkryć – tak samo pokorną jak w stajence – obecność tego samego Syna Bożego. Zaiste, możemy usłyszeć w nich głos Boga, który do nas mówi. Co więcej, możemy zobaczyć w nich żywy i dynamiczny obraz wcielonego Syna Bożego – naszego Zbawiciela i Mesjasza. Bóg Go posyła dzisiaj do nas, aby ofiarował nam trzy zasadnicze dary: „radość w Bogu”; więź jedności we wspólnocie
Kościoła; i życie wieczne w Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za ten niezwykły dar Słowa Bożego, który otrzymujemy podczas liturgii w kościele! Uwielbiajmy Go za to samo Słowo Boże, które z ręki Kościoła otrzymaliśmy w postaci Pisma świętego. I w tej postaci mogło ono zamieszkać nie tylko między nami, ale z nami! Módlmy się o łaskę, aby je czytać, rozważać, uwielbiać i adorować – z tą samą miłością, jaką żywimy do Chrystusa obecnego w naszych kościołach.

źródło: Dzieło Biblijne

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz