Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Wróć do Aktualności

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.
Dzień Świętości Życia obchodzony jest 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
W tym roku wyjątkowo Duchową Adopcję podejmujemy 8 kwietnia. W poniedziałek w naszym kościele o godz. 19:00 zapraszamy na mszę święto oraz różaniec z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Podczas mszy świętej  złożymy Deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą?
Jest to otoczenie duchową, modlitewną opieką:
– jednego dziecka,
– nienarodzonego,
– wiadomego Bogu,
– zagrożonego śmiercią.
Na czym polega Duchowa Adopcja?
Polega na codziennej modlitwie:
– przez 9 miesięcy,
– w intencji dziecka,
– oraz o nawrócenie tych, którzy chcą jego śmierci
Odmawia się:
– 1 tajemnice różańca ( 1 Ojcze Nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu)
– codzienną modlitwę „Panie Jezu”
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Można dołączyć dodatkowe praktyki modlitewne i pokutne np.:
– uczestnictwo w dzień powszedni we Mszy św.
– przyjęcie Komunii św. w intencji dziecka,
– Koronka do Bożego Miłosierdzia,
– czytanie Pisma Świętego lub Katechizmu,
– post, umartwienie, wyrzeczenia,
– uczynki miłosierdzia,
– wspieranie dzieł Kościoła, ubogich, samotnych matek, starszych,
sierot,
– promowanie Duchowej Adopcji i nauczania Kościoła na temat
godności człowieka,
– walka z nałogami
Kto może przyjąć Duchową Adopcję?
– każdy chrześcijanin, który zgadza się z nauczaniem Kościoła o
wartości życia ludzkiego,
– dorośli, młodzież, także dzieci, ale pod opieką dorosłych,
Duchowo można adoptować tylko 1 dziecko na 9 miesięcy. Następne
adoptuje się dopiero po tym czasie.
Kim jest to dziecko?
– Tożsamość dziecka jest znana tylko Bogu.
– Nie wiesz gdzie i kiedy się narodzi, kim będzie.
– Modlisz się nie tylko o zachowanie życia tego dziecka, ale także, aby
po narodzeniu było dobrym człowiekiem i wypełniało swoje
powołanie.
– Być może, w sobie znany sposób, kiedyś Bóg da Ci poznać to
dziecko.

 

Dla osób mobilnych przewidziana jest aplikacja na telefon –adoptuj życie, która przypomina o codziennej modlitwie. Do tego poszerza świadomość o rozwój człowieka przed jego narodzeniem i wzmacnia więź między modlącym się, a dzieckiem.  http://www.adoptujzycie.pl/
http://www.duchowa-adopcja.pl/

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz