Jak świętować Wigilię

Wróć do Aktualności

Jak świętować Wigilię

Na wigilijnym stole ustawiamy krzyż i świecę (np. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte oraz opłatki. Tradycja zachęca, aby zostawić jedno miejsce wolne. Symbolizuje ono pamięć o osobach samotnych, bezdomnych, naszych bliskich zmarłych lub tych, z którymi z różnych powodów nie możemy być w wigilijny wieczór. Najważniejszym momentem wigilijnego wieczoru jest odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu, która przypomina nam o tym, że Pan Bóg przychodzi, by zamieszkać także w naszej rodzinie. Powinien to zrobić ojciec lub inny reprezentant rodziny. Potem modlimy się za innych, tak jak to robimy w czasie Mszy Świętej w tzw. modlitwie powszechnej. Później następują łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Przed samym posiłkiem odmówmy modlitwę błogosławieństwa potraw. A po kolacji nie zapomnijmy o śpiewie kolęd. Bez celebracji nie ma świętowania. Poniżej kilka propozycji modlitw do wykorzystania.
Prowadzący zapala świecę ze słowami: Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-14).
Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Prowadzący: Zebrani przy wigilijnym stole módlmy się wspólnie za innych i za siebie nawzajem.
• Módlmy się za naszego papieża Franciszka, aby nowo narodzony Zbawiciel napełniał jego serce radością i mocą Ducha Świętego do głoszenia Dobrej Nowiny o miłosierdziu. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
• Módlmy się za ubogich, głodnych, bezdomnych, samotnych, nieszczęśliwych, opuszczonych, ofiary klęsk żywiołowych i niesprawiedliwości, aby ubogi Jezus przyniósł im nadzieję. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
• Módlmy się za naszych krewnych, przyjaciół (szczególnie za…), aby Mesjasz narodzony niegdyś w Betlejem narodził się także w ich sercach przez wiarę. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
• Módlmy się o pokój na świecie, o przebaczenie krzywd, o pojednanie między narodami, politykami, skłóconymi rodzinami. Niech Miłosierny Pan nauczy nas wybaczać sobie nawzajem. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
• Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli zasiąść do stołu razem z Bogiem w niebie. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
• Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół małego Jezusa, aby i w naszym domu zagościły pokój, radość i nadzieja, które On przynosi na świat. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz…
Miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw. Ześlij swoje błogosławieństwo na nasz dom, abyśmy potrafili jako pasterze i aniołowie chwalić Ciebie i radować się narodzeniem Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę połamiemy się na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Następuje Łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.
Zasiadając do wigilijnego stołu, pomódlmy się: Pobłogosław, Panie Boże, nas, ten posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Po wieczerzy wigilijnej jest najlepszy czas na wspólne śpiewanie kolęd.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz