Ziarno Słowa Święto Świętej Rodziny

Wróć do Aktualności

Ziarno Słowa Święto Świętej Rodziny

„Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.”
Por. Hbr 1, 1-2a

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz