Wielki Piątek

Wróć do Aktualności

Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej. Wielki Piątek to dzień, w którym od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Eucharystycznej, lecz pozostaje z Panem podejmującym Mękę dla zbawienia świata. Liturgia Słowa wprowadza nas w tajemnicę Męki Pana. Wielbimy Jezusa i składamy mu dziękczynienie adorując krzyż, na którym dokonało się zbawienie świata.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz