Różaniec do Granic Nieba

Wróć do Aktualności

Różaniec do Granic Nieba

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RÓŻAŃCA DO GRANIC!

Zachęcamy do, głębokiego i uroczystego (w miarę możliwości) przeżycia zakończenia Różańca do Granic Nieba, które będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę 08.11.2020. Prosimy wszystkich o zawierzenie się Sercu Jezusowemu i Matce Bożej (oczywiście, jeśli to zawierzenie jest zgodne z Twoją wolą i pragnieniem). Akty odmawiamy na sam koniec modlitwy.  Zawierzenie jest duchowym dopełnieniem naszej pokuty i modlitwy. Jest też otwarciem na przyjęcie woli Bożej, w kolejne dni, miesiące i lata.

Gorąco zachęcamy do przystępowania do sakramentu spowiedzi, tak żebyśmy w niedzielę byli w stanie łaski uświęcającej. Jeśli w Twoim przypadku nie jest to możliwe, to tym mocniej pokutuj i módl się.

Nie poddawajmy się w najmniejszym stopniu, pokutujmy więcej, módlmy się wytrwale. Niech dobry Bóg Ojciec nas przygarnia czule i obejmuje swoim Miłosierdziem.

P.S. Prosimy o odmawianie modlitwy skierowanej do dzieci każdego dnia w miejscu, gdzie się modlicie. Na cmentarzu, w domu, parafii.

Akt zawierzenia Matce Bożej, sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy
Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze
zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafa i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Akt zawierzenia Sercu Jezusowemu

Ja,… oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu
swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego
jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna
wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu,
wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie,
Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia,
za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie
za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce
pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie
strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją,
albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast
wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie
może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w
moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez
wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za
szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa.
Amen

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz