Pielgrzymka autokarowa

Wróć do Aktualności

Pielgrzymka autokarowa

23 marca zapraszamy na autokarowa pielgrzymkę do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej. Wyjazd spod kościoła w Sikorzu o godz. 8.00 rano, powrót ok. godz. 21.30.
Koszt 115,00 zł. z obiadem i ubezpieczeniem.
Akcja misterium rozgrywa się na Placu Objawienia, gdzie ukazała się Matka Boska, apostołowie z Chrystusem spożywają ostatnią wieczerzę. Po lewej stronie od bramy prowadzącej do Gaju wznosi się niewielki nasyp – Góra Oliwna. Przy dzwonnicy usytuowany jest pałac Piłata. Po lewej stronie sceny głównej znajduje się pałac Heroda, a po prawej Sanhedryn i siedziba Kajfasza. Golgotę umieszczono kilkaset metrów od Placu Objawienia. Żeby się tam dostać aktorzy wraz z widzami przebywają drogę krzyżowa przez Gaj Górecki.
W rolę Jezusa wciela się zawsze ksiądz ze zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny opiekującego się Góreckim Sanktuarium. Godne uwagi są zawarte w Misterium realistyczne sceny biczowania i ukrzyżowania, które nadają całemu przedstawieniu cech autentyczności.

źródło: https://gorkaklasztorna.com/misterium-meki-panskiej

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz