Ogłoszenia parafialne – 05.07.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 05.07.2020

Ogłoszenia – 5.07.2020

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. Tak trudno być pokornym i cichym. Mamy więc nieustannie wpatrywać się we wzór Chrystusa, by na co dzień umieć pomnażać pokój w społeczeństwie, w rodzinach i naszych środowiskach. Niech na tę trudną drogę pójścia za Chrystusem pokornym i cichym błogosławi nas Bóg, który pokornym objawił tajemnicą prawdziwej wielkości człowieka.

Stowarzyszenie „Starówka Płocka” ze środków zebranych podczas kwesty w listopadzie zeszłego roku, finansuje renowację nagrobka ks. Ignacego Smoleńskiego – wieloletniego proboszcza naszej parafii. W latach 1874-1877 rektora Seminarium Duchownego w Płocku, wieloletniego proboszcza w Sikorzu. Przez ostatnie 2 lata, w listopadzie, zbieraliśmy również na naszym cmentarzu parafialnym, datki na renowacje tego pomnika. Dziękujemy za wpłaty na renowację nagrobka naszego proboszcza w II poł. XIX wieku. Z wdzięczności stowarzyszeniu „Starówka Płocka, deklarujemy , że w najbliższych latach będziemy corocznie uczestniczy w listopadowych kwestach na rzecz renowacji „Płockich Powązek”.

Od wczoraj, po raz czwarty, gościmy na wypoczynku wakacyjnym harcerzy. Przez najbliższy tydzień Zawiszacy z Warszawy – Skauci Europy – będą biwakować przy kościele na terenach przy plebanii. W tym roku z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią Covid – 19.

W tym miesiącu:

13-ego lipca o godz. 20.00 – Nabożeństwo Uwielbienia;

XXI Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa w tym roku pod hasłem „Umocnieni Eucharystią Niesiemy Chrystusa” (19–26 lipca 2020);

27 lipca przypada 100. Rocznica poświęcenia NSPJ losów naszej Ojczyzny na Jasnej Górze przez Episkopat Polski – o godz. 20.20 – Msza święta dziękczynna za Ojczyznę – Apel Jasnogórski przy Kamieniu Pamięci przed kościołem;

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę 5 lipca 2020 r.

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz / ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego i świecę Maryjną, (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

Pieśń na rozpoczęcie: O Zbawcza Hostio

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu.

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem

Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, że nas ciągle odnawiasz i umacniasz – jak pisał św. Jan Paweł II – „przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami: «Wy jesteście przyjaciółmi moimi» (J 15, 14). My właśnie żyjemy dzięki Niemu: «Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie» (J 6, 57). W Komunii eucharystycznej realizuje się w podniosły sposób wspólne, wewnętrzne «zamieszkiwanie» Chrystusa i ucznia: «Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]» (por. J 15, 4)”. (Ecclesia de Eucharystia)
(cisza)

Pieśń:  Chrystus Pan Karmi nas

„Apostołowie przyjmując w Wieczerniku zaproszenie Jezusa: «Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie z niego wszyscy…» (Mt 26, 26-27), weszli z Nim po raz pierwszy w Komunię sakramentalną. Od tej chwili aż do końca czasów Kościół buduje się przez tę Komunię sakramentalną z Synem Bożym, który się za nas wydał: «To czyńcie na moją pamiątkę… Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę» (1Kor 11, 24-25; por. Łk22, 19).
Panie, potrzebujemy, abyś odnowił w nas pragnienie zjednoczenia z Tobą, tęsknoty za komunią sakramentalną dla tych, w naszej parafii, którzy nie karmią się przy Twoim Stole. Obmyj nas swoją Przenajświętszą Krwią z naszej niewiary i naucz wdzięczności za to, że jesteś z nami, że jesteś …ze mną, Panie. (cisza)

We wspólnej modlitwie przynosimy Ci Panie tych, którzy tęsknią za Tobą, pogrążonych w smutku, lęku o życie i tych, którzy stracili smak Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i naszych bliskich – Panie pociągnij ich ku sobie.
2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego – Panie pociągnij ich ku sobie.
3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) – Panie pociągnij ich ku sobie.
4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu – Panie pociągnij ich ku sobie.
5. Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
6. Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele, złamanych z powodu pandemii. Wierzymy, że masz władzę nad wszystkim i przychodzisz do tych, którzy źle się mają – Panie pociągnij ich ku sobie.
7. Daj wszystkim odpoczywającym na wakacjach łaskę wewnętrznego pokoju, aby odnajdywali szczęście w wewnętrznej rozmowie z Tobą, medytacji, czytaniu Pisma Świętego, dobroci względem innych i udziale w Eucharystii – Panie pociągnij ich ku sobie.

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić.

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń: O Krwi Najdroższa

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu Chryste, Panie mój, który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi, dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie, pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich, którzy Cię nawiedzają. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Umacniaj nas w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń: Zwyciężymy Chryste przez Twój krzyż

100.Rocznica Konsekracji Kościoła 22.06.2020rhttps://parafiasikorz.pl/galeria/

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz