Odpust zupełny za dusze czyśćcowe

Wróć do Aktualności

Odpust zupełny za dusze czyśćcowe

Odpust dla zmarłych

1 i 2 listopada za nawiedzenie kościoła lub publicznej kaplicy, a od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzając cmentarz (lub inne miejsce katolickiego pochówku), raz dziennie możemy uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

Należy być w stanie łaski uświęcającej (po jednej spowiedzi, jeśli pozostajemy w stanie łaski uświęcającej możemy uzyskać odpust wielokrotnie, acz zupełny tylko raz dziennie).

Przyjąć tego dnia Komunię Świętą.

Podczas nawiedzenia świątyni (1 i 2 listopada) odmówić modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga (Skład Apostolski), a podczas nawiedzenia cmentarza (zwykle od 1 do 8 listopada) pomodlić się tam za zmarłych.

Pomodlić się dowolną modlitwą w intencjach Ojca Świętego (nie tyle za niego, co w tych intencjach, w których on się modli – nie musisz ich konkretnie znać).

Nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (cokolwiek to miałoby ostatecznie znaczyć).

Jeśli nie spełnimy któregoś z warunków, to uzyskany przez nas odpust ma charakter cząstkowy, a nie zupełny. Ale i tak warto! Dla cierpiących w czyśćcu każda pomoc jest zbawienna.

Odpust zupełny uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości, a cząstkowy – jak nazwa wskazuje – w części. Kiedyś tę część określano w dniach lub latach, ale zarzucono ten miły zwyczaj w słusznym mniemaniu, że w czyśćcu czas może biec nieco inaczej niż na ziemi, jako że mierzy się go tam już tylko i wyłącznie miłością.

Możemy spokojnie przyjąć, że kryterium miary odpustu cząstkowego stanowi gorliwość, z jaką wypełniamy jego „warunki”.

„Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie zwanym czyśćcowym” (Katechizm Kościoła katolickiego, punkt 1472).

źródło:https://pl.aleteia.org/2020/11/02/dzien-zaduszny-i-odpust-zupelny-za-dusza-naszych-zmarlych/

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz