Dofinansowanie

Wróć do Aktualności

Dofinansowanie

Zadanie pn. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku kościoła oraz budynku przeznaczonego na działalność społeczną (kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną) parafii pw. św. Barbary w Sikorzu” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 1 390 138,80zł .

https://parafiasikorz.pl/wp-content/uploads/2021/07/dofinansowanie.pdf

 

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz