Dekret Biskupa Płockiego z dnia 25 kwietnia

Wróć do Aktualności

Dekret Biskupa Płockiego z dnia 25 kwietnia

I. W związku z 1500. rocznicą śmierci męczeńskiej św. Zygmunta i obchodzonym Diecezjalnym Rokiem Jubileuszowym św. Zygmunta, Króla i Męczennika, kierując się duchowym dobrem wiernych, powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. (N. 00863/2023-94/23/I; N. 00864/2023-95/23/I), ustanawiam następujące miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Diecezjalnego Roku Jubileuszowego św. Zygmunta, Króla i Męczennika (od 2 maja 2023 r. do 2 maja 2024 r.):
1. Bazyliki:
– Bazylika Katedralna w Płocku pw. Wniebowzięcia NMP;
– Bazylika Kolegiacka pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku;
2. Kościoły parafialne w parafiach pw. św. Zygmunta:
– Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Kraszewie ;
– Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Opinogórze;
3. Kościoły parafialne pw. św. Zygmunta:
– Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Królewie ;
– Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Żukowie.

II. Do uzyskania odpustu podczas nawiedzenia kościoła wymagane są:
– uczestnictwo we Mszy św. lub nabożeństwie ku czci św. Zygmunta lub modlitwa przed relikwiami św. Zygmunta zakończona: Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do NMP i św. Zygmunta,
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego, jako wyraz jedności z Kościołem,
– stan łaski uświęcającej,
– wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
– przyjęcie Komunii Świętej.

III. Odpust zupełny można uzyskać w wymienionych wyżej kościołach jeden raz dziennie pod wyżej wymienionymi warunkami ofiarując go w intencji własnej lub za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

IV. Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą otrzymać odpust zupełny w Diecezjalnym Roku Jubileuszowym św. Zygmunta, Króla i Męczennika pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, który uzyskuje się przez sakramentalną spowiedź; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych, oglądając je w telewizji / internecie lub łącząc się przez radio, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

V. W dniu 28 maja 2023 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w czasie II Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., według wskazań Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
Wierni, którzy z powodu rozumnej przyczyny nie będą mogli fizycznie uczestniczyć w tej Mszy św., będą mogli otrzymać błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym pod warunkiem, że pobożnie połączą się duchowo przez radio lub telewizję / internet z celebrowaną liturgią.

VI. Serdecznie zachęcam duszpasterzy, szczególnie stróżów miejsc związanych z kultem św. Zygmunta, aby sprawowali, kiedy to możliwe, Msze wotywne ku czci św. Zygmunta lub liturgie słowa czy inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Zygmunta. Penitencjaria Apostolska prosi, aby penitencjarz katedralny, duchowni pracujący w katedrze, proboszczowie i kapłani uprawnieni do słuchania spowiedzi św., chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania i często udzielali Komunii Świętej chorym.

Płock, dnia 25 kwietnia 2023 r.
Nr 920/2023

† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz